Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontynuacja działań Prezesa UTK w zakresie wyeliminowania przypadków nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania przez PKP PLK S.A. „sygnałów zastępczych” – nieprawidłowości na linii 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny

28.10.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt  4, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1 pkt 1, i ust. 4 oraz art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym w nawiązaniu do ustaleń kontroli, decyzją z dnia 24 października 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów, w zakresie niedostatecznego stanu technicznego przejazdów kolejowych, na linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny na szlaku Kostrzyn – Chyrzyno, co w konsekwencji spowodowało wadliwe działanie obwodów torowych, które mają wpływ na prawidłowe działanie półsamoczynnej blokady liniowej.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Jest to kontynuacja działań nadzorczych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wobec zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie "przyczyn stosowania sygnałów zastępczych oraz procedur postępowania podczas ich podawania".

Dzięki podjętym w tym roku przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego działaniom kontrolnym i administracyjnym, już w kilkunastu przypadkach zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. usunął lub podjął pilne działania zmierzające do wyeliminowania przypadków nieuzasadnionego długotrwałego stosowania tzw. „sygnałów zastępczych”. Dotyczyło to między innymi lokalizacji: linii nr 274, w tym stacji Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Główny, Boguszów Gorce Wschód, Boguszów Gorce, Boguszów Gorce Zachód, Sędzisław, linii nr 1 stacji Radziwiłłów Mazowiecki, stacji Kołobrzeg, linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn, linii 273 szlak Kostrzyn – Chyrzyno, linii 282 szlak Jankowa Żagańska – Ruszów, linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice, linii nr 9 - stacji Susz, linii 101 – stacji Horyniec-Zdrój oraz linii nr 68 Lublin – Przeworsk.

Systematyczne i konsekwentne działania w tym zakresie Prezesa UTK, bezpośrednio wpływają na podnoszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jakości utrzymania infrastruktury kolejowej.

do góry