Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdza nieprawidłowości na stacji Zielona Góra

25.10.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 7,art. 14 ust. 2 pkt 1, art. 14 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości, polegających na eksploatacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozjazdów stacji Zielona Góra, będących w złym stanie technicznym, powodującym zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w dniu 23 października 2013 roku wydał decyzję zobowiązującą zarządcę infrastruktury do wskazania i wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych, które zapewnią bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Decyzja podlegała natychmiastowej wykonalności.

Przypominamy, że decyzjami z dnia 15 i 16 października 2013 roku, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, zobowiązał zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., do wprowadzania ograniczeń eksploatacyjnych na odcinkach ww. linii: Czerwieńsk Towarowy – Bytnica, Bytom Odrzański – Nowa Sól, Stary Kisielin – Zielona Góra.

Jednocześnie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu cztery postępowania administracyjne, w sprawie naruszenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na linii 273 przepisów z zakresu kolejnictwa, dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej, w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

do góry