Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych.

24.10.2013

Urząd Transportu Kolejowego informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowana została Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań interoperacyjności systemu kolei.

Listę wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. poz. 43).

Lista dostępna jest w Dzienniku Ustaw poz. 43 z 2013 r.

Zmiany w przedmiotowej liście dotyczą norm stosowanych dla podsystemów: infrastruktura, sterowanie, tabor. Szczegółowy wykaz punktów listy, które zostały zmodyfikowane znajduje się poniżej.

Zakres zmian nowej wersji Listy Prezesa UTK w stosunku do poprzedniej wersji

Podsystem infrastruktura

8. Wytrzymałość toru na obciążenia pionowe

9. Wzdłużna wytrzymałość toru

10. Poprzeczna wytrzymałość toru

Podsystem sterowanie

14. Urządzenia sieci łączności bezprzewodowej: pociągowej, manewrowej, drogowej i utrzymania oraz urządzenia rejestrujące pracujące w tych sieciach

Podsystem tabor

1. Konstrukcja pojazdu

2. Wytrzymałość i integralność

8. Mocowanie urządzeń do konstrukcji pudła wagonu

9. Połączenia stosowane między różnymi częściami pojazdu

13. Sprzęg śrubowy

14. Elementy urządzeń cięgłowo-zderznych

15. Oznakowanie zderzaków

16. Hak cięgłowy

18. Bezpieczeństwo bierne

19. Skrajnia pojazdu

21. Bezpieczeństwo i dynamika jazdy

26. Wózki

33. Wymogi funkcjonalne w zakresie hamowania na poziomie pociągu

46. Zarządzanie przyczepnością w trakcie hamowania. Ograniczenie profilu przyczepności koła

65. Kwestie dotyczące pasażerów. Okna

68. Informacje dla pasażerów. Oznakowanie i informacje

81. Wpływ pojazdu na środowisko. Emisje związków chemicznych i pyłów

84. Wpływ pojazdu na środowisko. Limity emisji hałasu

85. Wpływ pojazdu na środowisko. Wpływ hałasu na dalsze otoczenie

86. Wpływ pojazdu na środowisko. Wpływ hałasu stacjonarnego

87. Wpływ pojazdu na środowisko. Wpływ hałasu ruszania

88. Wpływ pojazdu na środowisko. Wpływ hałasu przejazdu

107. Parametry funkcjonalne i techniczne dotyczące zasilania energią elektryczną

108. Zasilanie

112. Konfiguracja głównego obwodu elektrycznego

113. Maksymalna moc i maksymalny dopuszczalny prąd pobierany z sieci trakcyjnej

125. Izolowanie pantografu

133. Konfiguracja głównych obwodów elektrycznych

137. Kompatybilność elektromagnetyczna w ramach pokładowego systemu zasilania i systemu sterowania

139. Kompatybilność elektromagnetyczna z innymi pojazdami i częścią przytorową systemu kolejowego

141. Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi

159. Warunki pracy. Hałas w kabinach maszynisty

161. Warunki pracy. Inne

162. Interfejs maszynista/pojazd. Pomiar prędkości

163. Wyświetlacz i monitory w kabinie maszynisty

165. Interfejs maszynista/pojazd. Nadzór nad maszynistą

166. Wykreślenie całego punktu Interfejs maszynista/pojazd. Widoczność do tyłu i na boki

172. Urządzenie rejestrujące

174. Klasyfikacja pojazdu/klasy odporności ogniowej

176. Środki ochrony przeciwpożarowej. Środki ochrony przeciwpożarowej dla specjalnych rodzajów pojazdów 

do góry