Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie ubezpieczenia OC przewoźników kolejowych.

23.10.2013

W dniu 17 października 2013 roku, w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego, odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie posiadanych przez przewoźników kolejowych zabezpieczeń roszczeń majątkowych, związanych z prowadzoną działalnością (ubezpieczenie OC).

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych podmiotów działających na rynku transportu kolejowego, w tym przedstawiciele przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej i towarzystw ubezpieczeniowych, działających na rynku kolejowym oraz przedstawiciele firmy KPMG. Omawiany był problem wysokości ubezpieczenia OC przewoźników kolejowych. Przedstawiono propozycje ustawowych regulacji, związanych z określeniem minimalnego poziomu ubezpieczenia, zaktualizowane po wcześniejszych konsultacjach.

Zaproponowano m.in.:

  • minimalną sumę ubezpieczenia OC na poziomie 100 mln zł,
  • limit ubezpieczenia OC na szkody ekologiczne w wysokości 2 mln zł,
  • 5-letni okres przejściowy, w trakcie którego minimalna suma obowiązkowego ubezpieczenia OC miałaby systematycznie się zwiększać;
  • dobrowolne ubezpieczenia grupowe dla przewoźników kolejowych o niższych przychodach, dla których składka, przy samodzielnym ubezpieczeniu mogłaby być zbyt wysoka;
  • wyłączenia dla niektórych przewoźników kolejowych o niższym ryzyku, w tym przewoźników kolejowych poruszających się po własnej infrastrukturze kolejowej czy kolei wąskotorowych.

W trakcie spotkania toczyła się ożywiona dyskusja na temat szczegółów, które miałyby być zawarte w regulacjach prawnych. Przedstawiciele podmiotów rynku kolejowego zaproponowali m.in.:

  • określenie maksymalnego poziomu franszyzy redukcyjnej,
  • zwiększenie limitu ubezpieczenia OC na szkody ekologiczne,
  • skrócenie okresu przejściowego z 5 do 3 lat,
  • zawężenie zakresu wyłączeń dla przewoźników kolejowych.

W związku z wieloma nowymi kwestiami, które zostały poruszone na spotkaniu prosimy o przedstawienie Państwa stanowiska i propozycji z zakresu OC, a także komentarzy do załączonego materiału na adres: magdalena.sobczak@utk.gov.pl

do góry