Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym w sytuacjach kryzysowych”

16.10.2008

W dniu 21 października 2008 r. Urząd Transportu Kolejowego we współpracy z Departamentem Spraw Obronnych Ministerstwa Infrastruktury organizuje konferencję
na temat „Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym w sytuacjach kryzysowych”.

Tematyka:

  • ocena identyfikacji i realizacji zadań wynikających z przepisów działania 
    w sytuacjach kryzysowych i przewozów towarów niebezpiecznych,
  • doskonalenie współdziałania i monitorowania jednostek realizujących przewozy towarów niebezpiecznych (siły ratownicze oraz wspierające proces przewozów kolejowych),
  • wymiana doświadczeń w zakresie działania w sytuacjach kryzysowych,
  • określenie kierunków rozwoju i współpracy w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa przewozu towarów w transporcie kolejowym.
do góry