Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazuje wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na poszczególnych odcinkach linii kolejowej nr 273

18.10.2013

Na podstawie art. 104 § 1 oraz art. 10 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 7,art. 14 ust. 2 pkt 1, art. 14 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w związku z przeprowadzoną kontrolą na linii nr 273 Wrocław Główny – Szczecin oraz stwierdzeniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, polegającym na eksploatacji linii w złym stanie technicznym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, decyzjami z dnia 15 i 16 października 2013 roku, zobowiązał zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do wprowadzania na odcinkach linii: Czerwieńsk Towarowy – Bytnica, Bytom Odrzański – Nowa Sól, Stary Kisielin – Zielona Góra, ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Decyzje podlegały natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu trzy postępowania administracyjne, w sprawie naruszenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów, dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej, w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na wymienionych odcinkach.

do góry