Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Europejska Agencja Kolejowa przygotowała ankietę, dotyczącą oceny wpływu rozszerzenia zakresu stosowania TSI Aplikacje telematyczne dla przewozów towarowych.

17.10.2013

Europejska Agencja Kolejowa dokonuje obecnie przeglądu Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności Aplikacje Telematyczne dla przewozów towarowych na podstawie mandatu Komisji Europejskiej (2010/2576) uprawniającego ją do "rozwoju i przeglądu Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności w celu rozszerzenia zakresu ich stosowania do całego systemu kolejowego w Unii Europejskiej". Art. 2.1.11 tego mandatu wymaga aby "projekt zmienionej TSI uwzględniał wyniki oceny skutków, pokazującej korzyści ekonomiczne z przyjęcia tych TSI o rozszerzonym zakresie stosowania, co określono w załączniku I ( 4.2 ) dyrektywy 2008/57/WE".

Dotychczas, Europejska Agencja Kolejowa nie przewidywała istotnego wpływu, wynikającego z modyfikacji technicznych/funkcjonalnych przepisów zawartych w rozdziale 4, chyba że sektor kolejowy poprosił o konkretną ocenę wpływu dla tych zmian.

Celem zebrania informacji służących analizie kosztów i korzyści rozszerzenia zakresu stosowania przedmiotowej TSI, Europejska Agencja Kolejowa zaproponowała ankietę. Ankieta podzielona jest na 5 części – adresowanych do konkretnej grupy interesariuszy :

  • państwa członkowskie powinny przekazać informacje w zakresie rozdziału 3.
  • przewoźnicy towarowi, działający wyłącznie na liniach poza siecią TEN powinni przekazać informacje w zakresie rozdziałów 4 i 7
  • przewoźnicy towarowi, działający zarówno na liniach należących do sieci TEN, jak też na liniach nie należących do tej sieci, powinni dostarczyć informacje w zakresie rozdziałów 5 i 7
  • zarządcy infrastruktury, działający poza siecią TEN, powinni przekazać informacje w zakresie rozdziałów 6 i 7.

Wypełnione ankiety oraz pytania z nią związane, proszę bezpośrednio przesyłać na wskazany adres:

Oana Gherghinescu
European Railway Agency,
120 rue Marc Lefrancq
59307 Valenciennes
Nr telefonu: +33 (0) 3 27 09 6 7 86
Fax: +33 (0) 3 27 09 66 41
E-mail: oana.gherghinescu@era.europa.eu (adres preferowany)

Europejska Agencja Kolejowa prosi o zastrzeżenie na stronie tytułowej ankiety, że informacje w niej zawarte, będą traktowane przez Agencję w sposób poufny.

do góry