Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Strona internetowa UTK w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych

18.10.2013

Urząd Transportu Kolejowego informuje, że wszystkie treści zamieszczone na stronie www.utk.gov.pl, zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wprowadzone zmiany umożliwiają powiększenie czcionki i ustawienie wysokiego kontrastu. Ponadto poruszanie się po witrynie ułatwiają, przejrzysta mapa serwisu i wyszukiwarka.

Podjęte przez UTK działania wiązały się ze stworzeniem nowej strony internetowej, zgodnej z wymaganiami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych, w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) oraz TAP TSI, a następnie odpowiednim zakodowaniu zawartych na niej treści.

Zmiany te stanowią ważny krok w kierunku likwidacji barier funkcjonowania w Internecie osób narażonych na wykluczenie cyfrowe, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych.

do góry