Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dokumentacje Systemu Utrzymania dla pojazdów pasażerskich

17.10.2013

W ramach dotychczasowych działań, związanych z zatwierdzaniem przez Prezesa UTK dokumentacji systemu utrzymania dla pojazdów pasażerskich (wagony pasażerskie, elektryczne zespoły trakcyjne, autobusy szynowe), Urząd Transportu Kolejowego zidentyfikował brak spójności składanej do UTK dokumentacji, w obszarze norm i specyfikacji w ramach DSU, które dotyczą zapewnienia pasażerom bezpiecznych i komfortowych warunków podróży, w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

W celu ujednolicenia dokumentacji w ww. obszarze, niezbędne jest zapewnienie by wszystkie DSU dla pojazdów pasażerskich, które mają być zatwierdzone przez Prezesa UTK, zawierały odniesienie do niżej wymienionych specyfikacji i norm. Każda, w zakresie dostosowanym do wyposażenia w danym typie pojazdu:

  1. PN-EN 13129 Klimatyzacja pojazdów linii głównych,
  2. PN-K-11010:1994 Instalacja klimatyzacji i ogrzewania nawiewnego wagonu,
  3. Karta UIC 553 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja wagonów pasażerskich.

Uprzejmie informujemy,  że złożenie dokumentacji niekompletnej do Urzędu Transportu Kolejowego, wydłuża proces zatwierdzenia jej przez Prezesa UTK, z uwagi na konieczność uzupełnienia wymienionych specyfikacji i norm.

do góry