Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdza nieprawidłowości na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny

17.10.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 13 ust. 1a pkt 6 lit. a, w związku z art. 17 ust. 7, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust.3, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdzając zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, decyzją z dnia 15 października 2013 roku zobowiązał zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na linii nr 133, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.
Decyzja podlegała natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie w dniu 15 października 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów, dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej, w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Naruszenie przepisów przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. polegało między innymi, na eksploatowaniu nawierzchni kolejowej: przy niezapewnieniu stabilności i trwałości konstrukcji, bez połączenia wszystkich nieizolowanych złącz szynowych łącznikami szynowymi w miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej, przy niezapewnieniu czytelności znaków i brakach znaków kilometrowych i hektometrowych, niewłaściwie odwodnionej nawierzchni na długości odcinków izolowanych oraz braku odwodnienia infrastruktury kolejowej, na przejazdach. 

do góry