Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz certyfikatów i autoryzacji bezpieczeństwa na stronie internetowej UTK

11.10.2013

W celu zwiększenia transparentności i dostępności informacji dotyczących certyfikowanych przedsiębiorstw kolejowych i autoryzowanych zarządców infrastruktury kolejowej, Prezes UTK udostępnił na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego wykaz wydanych certyfikatów i autoryzacji bezpieczeństwa.

Informacje dostępne są w zakładce Bezpieczeństwo i Nadzór / Zarządzanie Bezpieczeństwem i odpowiednio Certyfikaty Bezpieczeństwa  i Autoryzacje Bezpieczeństwa.

do góry