Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kara pieniężna za zwłokę w wykonaniu decyzji Prezesa UTK dla PKP PLK S.A., w zakresie wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na linii 203

07.10.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1 pkt 8, art. 14 ust. 4 oraz 66 ust. 2aa ustawy z dnia 28 marca 2003 r. O transporcie kolejowym, w związku ze zwłoką w wykonaniu decyzji, w przedmiocie wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn od km 185,300 do km 237,900, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. karę pieniężną.

Wysokość kary wyniosła 400 euro, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 18 czerwca 2013 roku, w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, polegających na braku odpowiedniego oznaczenia na znakach hektometrowych i kilometrowych kilometrażu linii.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wymierzając karę pieniężną, stosownie do treści art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym, wziął pod uwagę zakres naruszenia, dotychczasową działalnością zarządcy oraz jego możliwości finansowe.

do góry