Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK prowadzi kontrole przewoźników pasażerskich – decyzje wyłączające pojazdy kolejowe z eksploatacji

04.10.2013

Na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4 oraz art. 20 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym w związku z § 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzjami z dnia 2 października 2013 roku, wyłączył z eksploatacji trzy pojazdy kolejowe przewoźników PKP Intercity S.A. oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Decyzje, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, podlegały natychmiastowej wykonalności.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi na terenie całego kraju działania kontrolne, w zakresie działalności przewoźników pasażerskich, w tym zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa podróży oraz jakości usług przewozowych. Łącznie skontrolowanych zostanie kilkaset pociągów wszystkich licencjonowanych przewoźników pasażerskich.
Przypominamy, że w okresie wakacyjnym Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził ponad 200 kontroli, w zakresie zapewnienia przez przewoźników bezpieczeństwa podróżnym. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzje, o wyłączeniu z eksploatacji pojazdów niespełniających norm bezpieczeństwa. Łącznie w tym zakresie, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał 13 decyzji administracyjnych. Wszystkim decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

do góry