Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie ubezpieczenia OC przewoźników kolejowych

04.10.2013

W dniu 3 października 2013 roku, w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego, odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie posiadanych przez przewoźników kolejowych zabezpieczeń roszczeń majątkowych związanych z prowadzoną działalnością (ubezpieczenie OC).

W spotkaniu uczestniczyło 16 przedstawicieli różnych podmiotów, działających na rynku transportu kolejowego, oraz przedstawiciele firmy KPMG, którzy przedstawili prezentację w przedmiotowej sprawie. Zaprezentowano obowiązujące regulacje prawne oraz informacje dotyczące ubezpieczenia OC w transporcie kolejowym w Polsce, w odniesieniu do innych państw europejskich. Poruszono w szczególności problem wysokości ubezpieczenia OC przewoźników kolejowych i podano propozycje ustawowych regulacji, związanych z określeniem minimalnego poziomu ubezpieczenia.

Sformułowano również pytania w przedmiotowej sprawie:

  1. Jak oceniają państwo model ubezpieczenia polegający na ustaleniu jednej, minimalnej sumy ubezpieczenia z włączeniami?
  2. Jak oceniają państwo przedstawiony zakres ubezpieczenia OC?
  3. Jak oceniają Państwo wartości jednostkowe przyjęte do kalkulacji „worst-casescenario”?
  4. Czy byliby Państwo zainteresowani udziałem w ewentualnym programie ubezpieczenia grupowego?

Odpowiedzi na powyższe, i inne pytania z zakresu ubezpieczenia OC, jak również uwagi do zaprezentowanego materiału, prosimy przesyłać do dnia 10 października 2013 r. włącznie na adres:magdalena.sobczak@utk.gov.pl

Odpowiedzi zostaną przekazane do firmy KPMG, a nowa propozycja regulacji już uwzględniająca uwagi, będzie przedstawiona na kolejnym spotkaniu w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w dniu 17 października 2013 r.

do góry