Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący praw pasażerów

26.09.2013

W dniu 26 września 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że pasażerowie mają prawo do odszkodowania, z tytułu znacznego opóźnienia pociągu, nawet w przypadku, gdy jest ono spowodowane działaniem siły wyższej.

Trybunał Sprawiedliwości UE jednoznacznie potwierdził, że Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym nie przewiduje żadnych wyjątków od prawa do uzyskania odszkodowania, jeżeli opóźnienie spowodowane jest działaniem siły wyższej.

Taką interpretację przepisów, w związku z nadzorem sprawowanym nad przestrzeganiem Rozporządzenia 1371, stosował w dotychczasowej praktyce również Prezes UTK.

Wyrok Trybunału został wydany w związku z pytaniem skierowanym przez austriacki sąd administracyjny, w sprawie C-509/11, w trybie prejudycjalnym. Austriacki sąd administracyjny musiał wydać rozstrzygnięcie, w sprawie skargi wniesionej przez austriackie przedsiębiorstwo kolejowe ÖBB-Personenverkehr AG.

Należy przypomnieć, że w Polsce do dnia 3 grudnia 2014 r. ww. odszkodowanie przysługuje w przypadku połączeń wykonywanych ze stacjami położnymi na obszarze Unii Europejskiej, a w odniesieniu do połączeń krajowych tylko w pociągach Express InterCity oraz EuroNight.

Komunikat Trybunału po wyroku jest dostępny tutaj.

do góry