Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK nakazująca PKP PLK S.A. wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na linii nr 1

24.09.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 5, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w związku ze stwierdzeniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego polegającego na braku wyposażenia linii kolejowej nr 1 Warszawa Centralna – Katowice odcinek od km 195,500 do km 229,700, w widoczne w każdych warunkach atmosferycznych znaki informujące maszynistę o kilometrażu dla danej linii, decyzją z dnia 20 września 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Decyzja podlegała natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie w dniu 20 września 2013 roku, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne, w sprawie naruszenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów, dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej, w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 1.

do góry