Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wpłynął wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury przez licencjonowanych przewoźników kolejowych na rozkład jazdy pociągów 2013/2014

20.09.2013

W dniu 19 września 2013 r. wpłynął do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego projekt stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. na rozkład jazdy pociągów 2013/2014.

Postępowanie administracyjne dotyczące przedłożonego projektu stawek jednostkowych opłat dotyczyć będzie zgodności ich kalkulacji z prawem krajowym, przy uwzględnieniu skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z dnia 30 maja 2013 r.

do góry