Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kara pieniężna za niewykonanie decyzji Prezesa UTK w zakresie wstrzymania ruchu na bocznicy kolejowej w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa.

17.09.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 13 ust. 1 pkt 8, art. 14 ust. 4 oraz 66 ust. 2aa ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na użytkownika bocznicy kolejowej - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KRUSZYWO” karę pieniężną, w łącznej wysokości 25 082 złotych, co stanowi równowartość 120 euro, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji wstrzymującej ruch na bocznicy kolejowej.

Decyzją z dnia 11 marca 2013 roku, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego ze względu na stwierdzenie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, nakazał przedsiębiorcy wstrzymanie ruchu kolejowego na bocznicy. Użytkownik pomimo rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w dalszym ciągu eksploatował ww. bocznicę kolejową. Z ustalonego w sprawie stanu faktycznego wynikało, że przedsiębiorca podporządkował się treści decyzji dopiero od dnia 6 maja 2013 roku, zaprzestając w tym dniu przyjmowania przesyłek na bocznicy kolejowej.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego ustalając wysokość kary, uwzględnił zakres naruszenia przepisów przez użytkownika bocznicy, jego dotychczasową działalność oraz możliwości finansowe.

do góry