Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdza zagrożenie bezpieczeństwa i wstrzymuje ruch na linii 273 Wrocław Muchobór – Szczecin Główny

06.09.2013

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o wstrzymaniu ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 273 Wrocław Muchobór – Szczecin Główny, od km 28,100 do km 28,400. Decyzja wchodzi w życie z dniem 6 września 2013 roku i podlega natychmiastowej wykonalności.

Podstawą prawną decyzji jest art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 5 ust. 5, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Decyzja wynika z ustaleń kontroli przeprowadzonej u zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w związku ze stwierdzeniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, na wymienionym odcinku.

W ocenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, dalsza eksploatacja przedmiotowego odcinka, przy obecnym stanie technicznym elementów infrastruktury, stanowi bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

do góry