Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Punktualność kolejowych przewozów towarowych za dwa kwartały 2013

05.09.2013

W II kwartale 2013 roku punktualność kolejowych przewozów towarowych wyniosła 48,78%, względem 47,07% w I kwartale 2013 roku. W porównaniu z I kwartałem 2013 średni czas opóźnień pociągów towarowych w II kwartale wzrósł z 275 minut do 333 minut (wzrost rzędu 21,1%). Największy odsetek stanowiły zarówno w I jak i II kwartale pociągi opóźnione powyżej 120 minut, odpowiednio 58,4% i 62,3%.

W analizowanym okresie przewoźnicy kolejowi odwołali 12 509 pociągów, z czego 5647 w I kwartale (45,1%) i 6862 (54,9%) w II kwartale.

W I kwartale 2013 r. licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili 111,6 tysiąca tras, a w II kwartale br. 124,2 tysiąca tras, co oznacza wzrost o 11,3%


Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z wynikami dotyczącymi punktualności w przewozach towarowych za I oraz II kwartały 2013 r., na stronie internetowej Urzędu w zakładce:

 Analizy i Monitoring Rynku > Statystyka kwartalna:

 

do góry