Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przeciwdziałanie kradzieżom i dewastacji infrastruktury kolejowej – plakat UTK

04.09.2013

Trwa kampania społeczna prowadzona przez Urząd Transportu Kolejowego w sprawie podniesienia świadomości Polaków, co do skali i niebezpieczeństwa procederu kradzieży i dewastacji infrastruktury kolejowej. Poza uświadomieniem obywatelom skutków procederu kradzieży i dewastacji, akcja ma na celu poprawę współdziałania instytucji publicznych, organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w zakresie prewencyjnym i karnym.

Z powodu kradzieży i dewastacji mienia kolejowego w PKP PLK straty finansowe w 2012 roku sięgnęły 4 603 733,20 zł. na liniach czynnych, z czego najwięcej przypadków, bo aż 1874 dotyczyło kradzieży elementów sterowania ruchem kolejowym, najwięcej - 477 w województwie śląskim, a 917 kradzieży  urządzeń elektroenergetyki kolejowej. 614 kradzieży dotyczyło urządzeń teleinformatyki kolejowej. Na odcinkach nieczynnych straty spowodowane kradzieżami i dewastacją mienia wyniosły 3 370 334,90 zł. Łącznie 7 974 068 zł strat w infrastrukturze kolejowej w 2012, których pokrycie kosztowało 22 mln zł. W I połowie 2013 r. straty wyniosły ponad 8,5 mln zł.

W celu zaktywizowania odbioru społecznego Urząd Transportu Kolejowego przygotował specjalny plakat i ulotki. Akcja kolportażu przewidziana jest na jesień br.

Memorandum o zwalczaniu przestępstw kradzieży i dewastacji mienia podpisali 23 sierpnia 2012 roku przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Urzędu Regulacji Energetyki.

  • Plakat - Przeciwdziałanie kradzieżom i dewastacji infrastruktury kolejowej
do góry