Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy intermodalne – II kwartał 2013 roku

03.09.2013

Od kwietnia do czerwca 2013 roku przewoźnicy przetransportowali ponad 169,5 tysiąca sztuk jednostek, co stanowiło 281,5 tysiąca TEU. W porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 3,9% (wg TEU o 6,5%).

Przejdź do szczegółowych danych kwartalnych.

Łączna masa w przewozach intermodalnych w dwóch kwartałach 2013 roku wyniosła 4,166 mln ton, a wykonana praca przewozowa blisko 1,500 mld tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 3,81% wg masy i 6,41% wg wykonanej pracy.

W II kwartale 2013 roku kolejowe przewozy intermodalne realizowało ośmiu licencjonowanych przewoźników, w tym: PKP Cargo S.A., PKP LHS Sp. z o.o., Lotos Kolej Sp. z o.o., DB SchenkerRail Polska S.A., CTL Logistics Sp. z o.o., Rail Polska Sp. z o.o., STK Wrocław S.A. i Karpiel Sp. z o.o.

Najnowsze dane kwartalne, dotyczące kolejowych przewozów intermodalnych, są dostępne cyklicznie na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce: Analizy i monitoring rynku - Statystyka kwartalna - Przewozy towarowe - Przewozy intermodalne w 2013 roku.

do góry