Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK wszczął postępowania administracyjne w zakresie zwłoki w wykonaniu decyzji wyłączających pojazdy kolejowe z eksploatacji

02.09.2013

W dniu 28 sierpnia 2013 roku, działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu trzy postępowania administracyjne względem: PKP Intercity S.A., Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w sprawie nałożenia kar pieniężnych za zwłokę w wykonaniu decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wyłączających z eksploatacji pojazdy kolejowe.

To kolejne postępowania administracyjne prowadzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiotowym zakresie. W dniu 26 lipca 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na przewoźników kolejowych PKP Intercity S.A. oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kary pieniężne w wysokości 2411,76 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji. Ustalając wysokość kar Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wziął pod uwagę zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotów oraz ich możliwości finansowe.

do góry