Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK wstrzymująca prowadzenie ruchu po niezorganizowanej drodze przebiegu na stacji Kołobrzeg.

26.08.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 5, art. 13 ust. 1a pkt. 6 lit. a w zw. z art. 17 ust. 7 oraz art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Naruszenie polegało na prowadzeniu ruchu pociągów przez zarządcę po niezorganizowanej pociągowej drodze przebiegu przy wjazdach na tor stacyjny stacji Kołobrzeg z linii kolejowych nr 402 i 404.

Decyzją z dnia 22 sierpnia 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wstrzymał prowadzenie ruchu pociągów po niezorganizowanej drodze przebiegu.

Decyzja podlegała natychmiastowej wykonalności.

To kolejna decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w wyniku kontynuacji działań kontrolnych obejmujących zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie "przyczyn stosowania sygnałów zastępczych oraz procedur postępowania podczas ich podawania".

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał między innymi decyzje stwierdzające naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii nr 274, w tym na stacjach Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Główny, Boguszów Gorce Wschód, Boguszów Gorce, Boguszów Gorce Zachód, Sędzisław oraz na linii nr 1 stacja Radziwiłłów Mazowiecki

do góry