Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdza naruszenie przepisów przez PKP PLK S.A. – ograniczenia eksploatacyjne na linii 274.

23.08.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 5 ust. 5, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 16 sierpnia 2013 roku stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Naruszenie przepisów polegało na eksploatacji toru kolejowego na podkładach strunobetonowych na linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec, szlak Imbramowice – Żarów, jako elementów podsystemu strukturalnego - infrastruktura, przy braku świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy infrastruktury usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do dnia 30 września 2013 roku.

Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie decyzją z dnia 9 sierpnia 2013 roku, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Ograniczenia mają obowiązywać do czasu usunięcia wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości.

do góry