Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyłączenie z eksploatacji pojazdu kolejowego Kolei Dolnośląskich S.A.

13.08.2013

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w dniu 9 sierpnia 2013 roku podjął decyzję o wyłączeniu z eksploatacji pojazdu kolejowego typu SA134-025 przewoźnika Koleje Dolnośląskie S.A., w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego pojazdu (na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 20 ustawy o transporcie kolejowym w związku z § 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych).

Podczas działań kontrolnych w dniach 08-09 sierpnia 2013 na grupie A torów odstawczych na stacji Wrocław Główny oraz jazdy kontrolnej w dniu 8 sierpnia 2013 roku stwierdzono, że wymieniony pojazd eksploatowany był z niesprawną klimatyzacją w kabinie maszynisty A i B oraz w członie A pojazdu w przestrzeni pasażerskiej. Eksploatacja pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozu osób z niesprawnymi urządzeniami, w tym tak elementarnymi, jak system klimatyzacji bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu pasażerów.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Działania kontrolne pojazdów kolejowych wyposażonych w klimatyzację, prowadzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego będą kontynuowane i obejmą teren całego kraju. W szczególności sprawdzany będzie stan techniczny pojazdów kolejowych oraz zgodność procesu utrzymania taboru z Dokumentacją Systemu Utrzymania.

do góry