Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KONTYNUACJA KONTROLI POCIĄGÓW WAKACYJNYCH – WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI

10.07.2013

W dniach 4-8 lipca 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kolejne działania monitorująco-kontrolne w zakresie zapewnienia przez przewoźników kolejowych odpowiednich warunków bezpieczeństwa podróży. Działania objęły szesnaście pociągów przewoźników i dotyczyły w szczególności stanu technicznego pojazdów kolejowych znajdujących się w składzie.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego taboru kolejowego, na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 20 ustawy o transporcie kolejowym oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzje wyłączające z eksploatacji trzy wagony przewoźnika PKP Intercity S.A.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Działania kontrolne pociągów wakacyjnych prowadzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego będą kontynuowane do września br. i obejmą teren całego kraju. W szczególności sprawdzany będzie stan techniczny pojazdów kolejowych oraz zgodność procesu utrzymania taboru z Dokumentacją Systemu Utrzymania.  

do góry