Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowi przedstawiciele w Radzie Administracyjnej Europejskiej Agencji Kolejowej.

14.07.2008

W dniu 7 lipca 2008 r., Minister Infrastruktury Pan Cezary Grabarczyk, wyznaczył krajowych przedstawicieli w Radzie Administracyjnej Europejskiej Agencji Kolejowej. Funkcja Członka Rady Administracyjnej Europejskiej Agencji Kolejowej powierzona została Panu Krzysztofowi Banaszkowi, Wiceprezesowi ds. Techniki i Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w Urzędzie Transportu Kolejowego natomiast funkcja Zastępcy Członka Rady Administracyjnej Europejskiej Agencji Kolejowej, powierzona została Panu Piotrowi Cukierskiemu, Dyrektorowi Biura Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Transportu Kolejowego.

Rada Administracyjna Europejskiej Agencji Kolejowej funkcjonuje w oparciu o przepisy Rozporządzenia 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Kolejowej. Zadaniem Rady Administracyjnej jest nadzorowanie całokształtu prac Europejskiej Agencji Kolejowej, zatwierdzanie raportów opracowanych przez Agencję oraz działanie w kwestiach związanych z budżetem Agencji.

do góry