Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

NARUSZENIE PRZEPISÓW PRZEZ PKP PLK S.A. W ZAKRESIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – KARA FINANSOWA

05.07.2013

Na podstawie art. 107 ust. 1, ust. 4 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych oraz art. 13 ust. 2 pkt 5 i art. 14 ust. 4 Ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. karę pieniężną za niezamieszczenie w dokumencie przewozowym – Rozkazie pisemnym wymaganej informacji o znajdowaniu się w składzie pociągu wagonów z towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka oraz za dopuszczenie do pozostawienia środka transportu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych bez wymaganego nadzoru. Wysokość kar pieniężnych za poszczególne naruszenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych określa załącznik do Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

do góry