Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PREZES UTK NAKAZAŁ PKP PLK S.A. USUNIĘCIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI NA STACJI ZAGNAŃSK

01.07.2013

W dniu 25 czerwca 2013 roku, na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 5 ust. 1 pkt. 3, art. 13 ust. 4 i ust. 6, art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na stacji Zagnańsk. Naruszenie polegało na braku właściwej współpracy mechanicznych napędów zwrotnicowych z rozjazdem krzyżowym podwójnym, co skutkowało brakiem właściwych dróg oporowych w zamknięciach nastawczych zwrotnic tego rozjazdu.

Jednocześnie, w celu spełnienia przez zarządcę infrastruktury warunków technicznych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów na stacji Zagnańsk, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 roku.

Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

do góry