Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI ZESPOŁU TRAKCYJENGO PKP SKM W TRÓJMIEŚCIE, NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REALIZACJI PROCESU UTRZYMANIA

24.06.2013

W dniu 21 czerwca 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję administracyjną z rygorem natychmiastowej wykonalności, wyłączającą z eksploatacji elektryczny zespół trakcyjny EN57 przewoźnika PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. Powodem wyłączenia pojazdu były stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości w realizowanym przez przewoźnika procesie utrzymania. Kontrola wykazała, że przewoźnik dopuścił do eksploatacji pojazd, dla którego wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych oraz brak części pomiarów wykazywanych w kartach pomiarowych realizowanych podczas czynności utrzymania. Nastąpiła niezgodność procesu z wymaganiami zawartymi w „Dokumentacji systemu utrzymania pojazdu kolejowego dla elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57 I EN71” zatwierdzonego decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

do góry