Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KOLEJNE KONTROLE STANU TECHNICZNEGO WAGONÓW PASAŻERSKICH. PREZES UTK WSZCZĄŁ POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE NIEWYKONANIA PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

21.06.2013

W związku ze skargami pasażerów w zakresie niedostatecznego stanu technicznego taboru, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził w dniach 14 i 18 czerwca 2013 roku działania kontrolne, w wyniku których z powodu złego stanu technicznego wagonów, bezpośrednio zagrażającego bezpieczeństwu ruchu kolejowego i pasażerów, podjął decyzję o wyłączeniu z eksploatacji dziewięciu pojazdów kolejowych.

Zgodnie z art. 14 ust.3 ustawy o transporcie kolejowym decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie, w nawiązaniu do dotychczasowych działań kontrolnych, w związku z niewykonaniem przez przewoźników kolejowych PKP Intercity S.A. oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o. decyzji administracyjnych nakazujących natychmiastowe wyłączenie pojazdów kolejowych z eksploatacji, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął wobec przewoźników postępowania administracyjne w sprawie zwłoki w wykonaniu nakazu, co jest sankcjonowane karą pienieżną.

Zgodnie z art. 66 ust. 2aa pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może nałożyć w drodze decyzji karę w wysokości stanowiącej równowartość do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przez przewoźnika kolejowego decyzji administracyjnej.

do góry