Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium w zakresie Działania 2: „Przegląd oraz ocena przepisów polskiego prawa w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego i interoperacyjności pod względem zgodności z aktualnymi unijnymi standardami w tym zakresie”.

23.06.2008

W dniu 20 czerwca 2008 r., w Urzędzie Transportu Kolejowego odbyło się seminarium zorganizowane w ramach projektu Transitin Facility 2005 Rozszerzenie kompetencji administracyjnych w celu wdrożenia unijnych regulacji rynku kolejowego. W seminarium udział wzięli przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego, Ministerstwa Infrastruktury oraz podmiotów funkcjonujących na rynku Transportu Kolejowego.
 
W pierwszej części spotkania zostały zaprezentowane wyniki analiz w zakresie przeglądu, oceny oraz propozycji zmian i uzupełnień polskich przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego i interoperacyjności pod względem zgodności z odpowiednimi, aktualnymi przepisami prawa Unii Europejskiej. Celem analizy było w szczególności zwrócenie uwagi na te przepisy polskiego prawa, które mogą być niewłaściwe rozumiane przez podmioty rynku kolejowego oraz te, których implementacja nie ma charakteru kompleksowego. Prelegenci zwrócili także uwagę na pewne błędy w tłumaczeniach europejskich aktów prawnych na język polski, mogące prowadzić do ich niewłaściwego rozumienia w procesie implementacji. 

Druga cześć spotkania poświęcona została na omówienie materiałów uzupełniających do przedmiotowych analiz. Zaprezentowano dodatkowe tematy w zakresie bezpieczeństwa i interoperacyjności transportu kolejowego, istotne aspekty dotyczące nowej propozycji dyrektywy dot. interoperacyjności wspólnotowego systemu kolei oraz zmian w dyrektywie bezpieczeństwa 2004/49/WE. Przedstawiono także wykaz przepisów i dokumentów warunkujących wdrożenie zasad bezpieczeństwa i interoperacyjności.

Ostatnia cześć seminarium została przeznaczona na wnioski oraz dyskusję na temat przedstawionych analiz zgodności przepisów prawa polskiego z aktualnymi unijnymi standardami w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego i interoperacyjności, podczas której przedstawiono także propozycje zmian i uzupełnień przepisów krajowych.

do góry