Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PREZES UTK WSZCZĄŁ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE WOBEC PKP PLK S.A. W ZAKRESIE TZW. PODWÓJNYCH ROZKŁADÓW JAZDY POCIĄGÓW

17.06.2013

W dniu 13 czerwca 2013 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku („zarządcy i przewoźnicy kolejowi oraz użytkownicy bocznic kolejowych są zobowiązani spełniać warunki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego”), w związku z przepisami § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji („ruch pociągów odbywa się na podstawie rozkładów jazdy pociągów”) i § 38 ust. 1 („pociągi należy przyjmować i wyprawiać w kolejności wskazanej w wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów”), Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne wobec zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., za powtarzające się przypadki konstruowania i prowadzenia ruchu pociągów na podstawie tzw. podwójnych rozkładów jazdy pociągów. Powyższa nieprawidłowość według oceny Prezesa UTK może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Dodatkowo zmusza do dokonywania subiektywnych wyborów, który pociąg ma być przepuszczany w pierwszej kolejności, co z gruntu stwarza konflikt między przewoźnikami kolejowymi. Wprowadza również dezorientację pasażerów próbujących właściwie odczytać informacje z rozkładów jazdy. 

do góry