Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

BEZPIECZNY PRZEJAZD - "ZATRZYMAJ SIĘ I ŻYJ!" SPOTKANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOBRKU, W GMINIE STROMIEC.

05.06.2013

W dniu 3 czerwca 2013 r. z inicjatywy Oddziału Terenowego Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie a szczególnie st. inspektora Dariusza Jaskorzyńskiego, w ramach kampanii społecznej BEZPIECZNY PRZEJAZD - "ZATRZYMAJ SIĘ I ŻYJ!" odbyło się spotkanie z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrku, w gminie Stromiec. Akcja zorganizowana we współpracy z Zakładem Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej, PKP INTERCITY S.A. Zakład Centralny oraz z Kolejami Mazowieckimi - KM" sp. z o.o. skierowana była dla dzieci klas 0 –VI. Podczas prezentacji przybliżono dzieciom rodzaje przejazdów kolejowo – drogowych oraz sposób ich przekraczania. Dzieci obejrzały także spoty kampanii, animowany film o bezpieczeństwie na przejazdach, oraz zobaczyły skutki zderzenia pojazdu samochodowego z pociągiem. Następnie przedstawiciel Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Kielcach, wytłumaczył dzieciom, na czym polegają zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie kolejowym. W dalszej części spotkania st. inspektor Dariusz Jaskorzyński oraz st. Inspektor Krzysztof Żydek w krótkich słowach przedstawili historię Urzędu oraz jego zadania. Na końcu spotkania przekazali na ręce Pani Beaty Komorek, Dyrektorki Szkoły pamiątkowe książki o tematyce kolejowej, w tym bogato ilustrowaną „Historię kolei w Polsce”. Wszystkie dzieci otrzymały gadżety kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd” oraz inne pamiątki ufundowane przez PKP INTERCITY S.A. Zakład Centralny oraz Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.

Przychylność, życzliwość i zrozumienie dla zagadnień związanych z „Bezpiecznym przejazdem” przez Dyrekcję Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrku, pedagogów i uczniów pozwala mieć nadzieję, że odpowiedzialność i rozwaga będą stosowane przez nich podczas bezpiecznego poruszania się i przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych.

Warto przypomnieć w tym miejscu, że jednym z priorytetowych działań kontrolnych UTK w 2013 roku jest kontrola stanu technicznego, usytuowania i utrzymania skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi. Rozpoczęcie działań kontrolnych w całym kraju zaplanowane jest w czerwcu 2013 roku.

do góry