Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja nt. prokonkurencyjnej regulacji sektorowej organizowana przez Uniwersytet Warszawski z udziałem przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego.

22.10.2007

W dniu 24 września 2007 r. przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego pod przewodnictwem Wiceprezesa Pana dr Mirosława Antonowicza uczestniczyli w konferencji nt. prokonkurencyjnej regulacji sektorowej w Kazimierzu Wielkim zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania pod kierownictwem Prof. Tadeusza Skocznego.

Przedyskutowane zostały problemy związane z regulacją branŜ sieciowych. Podczas dyskusji panelowej dr Mirosław Antonowicz przedstawił w skrócie sukcesy i bariery działania UTK w kwestii regulacyjnej oraz przedstawił stan rynku i zjawisko interoperacyjności w transporcie kolejowym.
Prof. Tadeusz Skoczny oraz dr Mirosław Antonowicz stwierdzili konieczność kontynuacji tego typu współpracy pomiędzy UW i UTK.
do góry