Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KARA FINANSOWA DLA PRZEWOŹNIKA PKP CARGO S.A. W ZAKRESIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

22.05.2013

W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego kontroli, w dniu 20 maja 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, na podstawie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, nałożył w drodze decyzji na przewoźnika kolejowego PKP Cargo S.A. karę finansową. Naruszenie przepisów przez przewoźnika polegało na niewyposażeniu pojazdu trakcyjnego w pisemną instrukcję dla maszynisty, a w konsekwencji naruszenia postanowienia pkt 5.4.3.1 Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) w związku z art. 4 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Zgodnie z pkt 5.4.3 RID, dla pomocy w sytuacjach awaryjnych mogących wystąpić podczas przewozu, w kabinie maszynisty, w łatwo dostępnym miejscu, powinny być przewożone instrukcje pisemne określone w 5.4.3.4 RID. Instrukcje te powinny być przekazywane maszyniście przez przewoźnika przed rozpoczęciem przewozu. Przewoźnik powinien zwrócić uwagę, czy maszynista instrukcje zrozumiał i czy jest on w stanie prawidłowo je zastosować. Ponadto przed rozpoczęciem przewozu przewoźnik powinien przekazać maszyniście informacje o załadowanych towarach niebezpiecznych. Maszynista powinien zapoznać się z instrukcjami pisemnymi w zakresie działań podejmowanych w razie wypadku lub incydentu.

Wysokość kar pieniężnych za poszczególne naruszenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych określa załącznik do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

do góry