Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KONTROLE POCIĄGÓW PRZEWOŹNIKÓW PASAŻERSKICH W OKRESIE DŁUGIEGO WEEKENDU MAJOWEGO.

06.05.2013

Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził w okresie długiego weekendu majowego działania monitorująco-sprawdzające w zakresie bezpieczeństwa pasażerów. Kontrole przeprowadzone na terenie całego kraju objęły około stu pociągów przewoźników kolejowych spółek Przewozy Regionalne oraz PKP Intercity. Jednym z elementów działań było sprawdzenie sprawności układów blokowania drzwi bocznych pojazdów kolejowych będących w ruchu. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa podróżnych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzje o wyłączeniu z eksploatacji czterech wagonów pasażerskich. Decyzje miały rygor natychmiastowej wykonalności.

Przeprowadzone kontrole w okresie weekendu majowego były kontynuacją działań nadzorczych w zakresie prawidłowego utrzymania pojazdów kolejowych przez przewoźników i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podróżnym. Podczas podobnych działań w okresie Świąt Wielkiej Nocy, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzje o natychmiastowym wyłączeniu z eksploatacji dziewięciu wagonów pasażerskich (czytaj więcej).

Również w dniu 23 kwietnia b.r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stosowania przez przewoźnika Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o. bezprawnej praktyki naruszającej zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym, polegającej na niezapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa. Powodem wszczęcia postępowania było eksploatowanie pojazdów kolejowych z niesprawnym układem zamykania drzwi bocznych, co zagrażało bezpieczeństwu podróżnych (czytaj więcej). 

do góry