Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA PODRÓŻNYCH KOLEI MAZOWIECKICH

24.04.2013

W dniu 23 kwietnia br. Prezes UTK wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stosowania przez Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. bezprawnej praktyki naruszającej zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym, polegającej na niezapewnieniu podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa poprzez dopuszczanie do eksploatacji pojazdów kolejowych, wykorzystywanych do przewozu osób, które w czasie jazdy poruszają się z otwartymi drzwiami bocznymi, co jest niezgodne z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.).

Powodem wszczęcia postępowania jest eksploatowanie przez KM pojazdów kolejowych z niesprawnym układem zamykania drzwi bocznych, co bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu podróżnych.

Podstawowym obowiązkiem przewoźnika jest zapewnienie podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa. W ramach utrzymania taboru przewoźnik zobowiązany jest m.in. do sprawdzenia stanu i poprawności działania drzwi automatycznych.

W związku z faktem, że Prezes UTK zwracał się w przeszłości do przewoźnika z żądaniem przedstawienia wyjaśnień dotyczących eksploatowania pojazdów kolejowych z niesprawnymi drzwiami bocznymi oraz tym, że w czasie czynności kontrolnych wykonywanych przez upoważnionych pracowników Urzędu Transportu Kolejowego problemy te nadal występują, Prezes UTK podjął decyzję o wszczęciu postępowania.

do góry