Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DOŚWIADCZENIA BRYTYJSKIE W SZKOLENIU MASZYNISTÓW I DYŻURNYCH RUCHU; WIZYTA STUDYJNA POLSKIEJ DELEGACJI POD PRZEWODNICTWEM PREZESA UTK W LONDYNIE

15.03.2013

W dniu 27 września 2012 r. Jego Ekscelencja Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce – Pan Robin Barnett w ramach prac Brytyjsko – Polskiej Grupy ds. Kolei zorganizował spotkanie w Ambasadzie, podczas którego zaprezentowane zostały metody, jakie brytyjski Partner stosuje w zakresie szkolenia osób związanych z bezpieczeństwem prowadzenia ruchu kolejowego.

 

W dniach 12-13 lutego 2013 r. z kolei polska delegacja pod przewodnictwem Prezesa UTK, w składzie, której znaleźli się m.in. reprezentanci zarządców infrastruktury kolejowej oraz przewoźników kolejowych zapoznała się w praktyce z systemem szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych maszynistów i dyżurnych ruchu w Wielkiej Brytanii.

 

W dniu 12 lutego miała miejsce wizyta w centrum szkoleniowym Network Rail w Derby pod Londynem, w ramach, której uczestnikom zaprezentowany został system pozwalający na szkolenie osób związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego (szkolenia dyżurnych ruchu) w oparciu o rozwiązania dostarczone przez firmę The Railway Engineering Company (TRE), www.trerail.com Spotkanie było podzielone na 2 części: teoretyczną – prezentację produktu i jego różnych wariantów oraz praktyczną, podczas której wizytujących zapoznano z poszczególnymi aspektami procesu szkolenia dyżurnych ruchu. W Wielkiej Brytanii przy centrach sterowania ruchem zlokalizowane są symulatory dla dyżurnych. Każdy z dyżurnych ruchu Network Rail, co 13 tygodni przechodzi obowiązkowe szkolenie na symulatorze (odtwarzającym zjawiska i możliwości rzeczywistego obiektu, czyli pulpitu sterowniczego służącego do zarządzania ruchem kolejowym), podczas którego może się sprawdzić w najróżniejszych scenariuszach dopasowanych do realiów, w jakich, na co dzień pracuje (innymi słowy symulator odzwierciedla codzienne środowisko pracy dyżurnego).

 

Z kolei w dniu 13 lutego uczestnicy wyjazdu zwiedzili centrum szkoleniowe londyńskiego metra, gdzie mieli okazję zapoznać się z procesem szkolenia maszynistów, w tym również zaznajomić się z urządzeniami do szkolenia maszynistów funkcjonującymi w oparciu o rozwiązania dostarczone przez firmę SYDAC Ltd, www.sydac.co.uk. Symulator stanowi odwzorowanie wyposażenia kabiny pojazdu przy zachowaniu funkcjonalności podstawowych urządzeń i dokładnie oddaje rzeczywistą sytuację podczas uruchamiania pojazdu i jazdy w różnych warunkach eksploatacyjnych. Otoczenia wirtualne odpowiada linii (szlakowi), po którym prowadzony był pojazd (jednokanałowa wizualizacja środowiska odtwarzana na ekranie umieszczonym na wprost stanowiska maszynisty). Ponadto, odtwarzane są dźwięki z natężeniem odpowiadającym różnym stanom pracy pojazdu. Stanowisko instruktora znajduje się poza obrębem kabiny symulatora i daje możliwość inicjowania sytuacji szczególnych, dotyczących samoczynnej zmiany obrazu na sygnalizatorze, usterki w pracy pojazdu trakcyjnego, chwilowego zmniejszenia przyczepności kół, pojawienia się przeszkody na torze, ograniczenia warunków widoczności.

Wizyta studyjna w Londynie przyczyniła się do poszerzenia wiedzy i znajomości rozwiązań z zakresu szkoleń dyżurnych ruchu i maszynistów. Ponadto była okazją do porównania rozwiązań systemowych związanych z kształceniem personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w transporcie szynowym. Jednocześnie prezentacje firm produkujących symulatory kolejowe pozwoliła na określenie potrzeb w tym zakresie polskich przewoźników,  dla Instytutu Kolejnictwa było okazją do rozszerzenia wiedzy eksperckiej w zakresie przydatności symulatorów w procesie doskonalenia zawodowego kierujących pojazdami kolejowymi.

Zainstaluj wtyczkę Flasha aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry