Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ODDALIŁ SKARGĘ TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

28.02.2013

W dniu 25 lutego 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Transportowego Dozoru Technicznego na decyzję Prezesa UTK z dnia 27 czerwca 2012 r., numer JK-2008/57/WE-01/02-2012 w przedmiocie zmiany zakresu autoryzacji dla jednostki kontrolującej {sygn. akt VI SA/Wa 1772/12.}. Skarżący zarzucał, że decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Sąd jednak nie podzielił stanowiska Skarżącego i nie uznał tego za istotę sprawy. W swoim uzasadnieniu oparł się na uregulowaniach ustawowych z zakresu ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o transporcie kolejowym. Szczegóły oddalenia skargi  zostaną opisane w uzasadnieniu od wyroku.

do góry