Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PUNKTUALNOŚC PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH W CZWARTYM KWARTALE 2012

12.02.2013

W IV kwartale 2012 roku punktualność kolejowych przewozów pasażerskich wyniosła 89,95%. W porównaniu do III kwartału bieżącego roku jest to spadek o około 1%.
W analizowanym okresie przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie 383,7 tys. pociągów (o ok. 10,8 tys. mniej niż w poprzednim kwartale), z czego 113,4 tys. (29,6%) stanowiły pociągi opóźnione na przybyciu. Średni czas opóźnień, z włączeniem opóźnień do 5 minut, wyniósł w analizowanym okresie 9 minut 20 sekund. Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione do 5 minut - 66% (74,9 tysiąca ). Pociągi opóźnione od 5 do 60 minut stanowiły 32,2% (36,5 tys.), od 1 do 2 godzin 1,4% (1,6 tys.) oraz powyżej 2 godzin 0,5% (545). Liczba pociągów odwołanych, w zestawieniu z poprzednim kwartałem, wzrosła o 58%.

Punktualność przewozów pasażerskich w 2012 roku

Punktualność kolejowych pociągów towarowych w IV kwartale 2012 roku ukształtowała się na poziomie 43,09% i była niższa o 3,3% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Liczba pociągów uruchomionych przez licencjonowanych przewoźników wyniosła w analizowanym okresie 137,3 tys., z czego  78,1 tys.(56,9%) to pociągi opóźnione na przybyciu. Średni czas opóźnień pociągów towarowych wyniósł 374 minut , w tym 376 minut dla pociągów kursujących w komunikacji krajowej i 338 minut w komunikacji międzynarodowej. Pociągi opóźnione do 30 minut stanowiły 11,0% (8,6 tys.), od 30 do 60 minut  8,6% (6,7 tys.), od 1 do 2 godzin 14,0% (10,9 tys.) natomiast powyżej 2 godzin stanowiły największy odsetek – 66,4%.

Punktualność przewozów towarowych w 2012 roku

Do analizy wskaźnika punktualności przewozów pasażerskich przyjęto pociągi, które dotarły do stacji docelowej z opóźnieniem przekraczającym 5 minut (w przewozach towarowych uwzględniono wszystkie pociągi opóźnione). Wskaźnik punktualności na przybyciu jest ilorazem liczby pociągów, które dotarły do stacji docelowej o czasie
(w tym opóźnionych do 5 minut) i liczby wszystkich uruchomionych przez przewoźników kolejowych.

do góry