Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

31.01.2013

Mając na uwadze istotną rolę jaką w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych odgrywają organy administracji publicznej, Urząd Transportu Kolejowego wspiera ideę zatrudniania osób niepełnosprawnych, zgodną z zapisami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

W styczniu br. liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w UTK przekroczyła 6% ogółu pracowników.

do góry