Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ROK 2012 – NAJNOWSZE WSTĘPNE WYNIKI W PRZEWOZACH TOWAROWYCH

31.01.2013

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnymi wynikami w przewozach towarowych za miesiąc grudzień. Dane te jednocześnie pozwalają na podsumowanie całego 2012 roku. Wyniki przewozów wskazują na spadki zarówno w masie przewiezionych towarów, jak i wykonanej przy ich przewozie pracy przewozowej.  Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu w zakładce Analizy i Monitoring Rynku > Statystyka miesięczna:

Zachęcamy równocześnie do przeglądania innych publikacji, cyklicznie zamieszczanych i aktualizowanych na stronie internetowej urzędu. Najnowsze statystyki miesięczne dostępne zawsze do 30 dni po miesiącu sprawozdawczym.

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 630-18-44, 22 630-18-64

do góry