Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DZIAŁANIA NADZORCZE UTK PODCZAS STRAJKU ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

25.01.2013

W dniu 25 stycznia br. na wybranych stacjach i dworcach kolejowych oraz w centrum zarządzania kryzysowego zarządcy infrastruktury kolejowej pracownicy UTK przeprowadzili działania nadzorcze pod kątem zapewnienia pasażerom właściwej informacji o ruchu pociągów oraz odpowiednich warunków podróży i bezpieczeństwa w czasie akcji strajkowej kolejowych związków zawodowych. Sprawdzano również zachowanie procedur związanych z bezpieczeństwem prowadzenia ruchu pociągów. Monitoring w tym zakresie objął m.in. Wrocław, Jaworzynę Śląską, Wałbrzych, Lublin, Gdańsk, Bydgoszcz, Sopot, Jarocin, Poznań, Katowice, Sosnowiec, Czechowice Dziedzice, Warszawę, Koluszki, Dęblin, Radom i Kraków.

Na wszystkich kontrolowanych stacjach kolejowych pasażerowie mieli zagwarantowaną informację o bieżących utrudnieniach. Przewoźnicy oprócz standardowej informacji megafonowej uruchamiali mobilne punkty informacyjne dla podróżnych. Zagwarantowano  podróżnym oczekującym na pociągi miejsca w ogrzewanych pociągach oraz poczekalniach i holach dworcowych, na dużych stacjach również bezpłatne ciepłe napoje.  Przez megafony ogłaszane były komunikaty o akcji strajkowej oraz o wzajemnym honorowaniu  biletów. W  kasach biletowych pasażerowie, którzy w związku z utrudnieniami decydowali się na rezygnację z podróży mogli bez dodatkowych opłat zwrócić bilety kolejowe.

Podczas kontroli zidentyfikowano problemy z elektronicznymi tablicami informacyjnymi, np. na stacjach Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia elektroniczne tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej były wyłączone przez zarządcę infrastruktury, natomiast na stacji Kraków Główny informacja nie była odświeżana.

Na uwagę zasługuje fakt, że pasażerom została udostępniona przez Grupę PKP platforma informacyjna dotycząca aktualnej sytuacji związanej ze strajkiem. Na specjalnie dedykowanej stronie www.wczasiestrajku.pl pasażerowie mogli m.in. monitorować bieżącą sytuację na dworcach oraz pociągach.

do góry