Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

OŚWIADCZENIE PREZESA UTK

12.12.2012

W związku z powziętą informacją od vice - Przewodniczącego  Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych Krzysztofa Ciećki o nieprawidłowościach funkcjonowania Kolei Śląskich, niezależnie od prowadzonej aktualnie kontroli tego przewoźnika przez Urząd Transportu Kolejowego, Prezes UTK oświadcza, że dopuszczenie do czynności związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego osób, które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, praca maszynistów ponad przewidziana normę czasu pracy, a także eksploatacja pojazdów kolejowych bez ważnej dokumentacji technicznej, naruszają przepisy prawa.

Krzysztof Dyl

Prezes UTK

do góry