Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KONTROLA PUBLIKACJI ROZKŁADU JAZDY 2012/2103

11.12.2012

Przed wejściem w życie nowego rozkładu jazdy pociągów Prezes UTK przeprowadził kontrolę wykonania obowiązku publikacji rozkładu jazdy pociągów przez zarządcę infrastruktury kolejowej i właścicieli(zarządców) dworców. Kontrolą objęto 329 peronów 139 stacji i przystanków oraz 111 dworców kolejowych na terenie całego kraju.

Wstępne wyniki kontroli potwierdziły wykonanie obowiązku publikacji rozkładu jazdy przez zarządcę infrastruktury kolejowej i właścicieli dworców. W przypadku 24 stacji brakowało rozkładów jazdy na wybranych peronach, z czego jedynie w czterech przypadkach nie wywieszono rozkładów na żadnym z peronów. Na dwóch stacjach rozkład był zainstalowany na wysokości uniemożliwiającej odczytanie podanych informacji.

Prezes UTK ma jednak duże zastrzeżenia co do jakości podawanych informacji na plakatowych rozkładach jazdy. Dotyczy to w szczególności sposobu podawania terminów kursowania pociągów. W ocenie Prezesa UTK opisy kursowania pociągów stosowane przez PLK są nieczytelne i mogą wprowadzać w błąd pasażerów. Przy opracowaniu formy plakatu zarządca infrastruktury nie skorzystał z referencyjnej normy UIC 413. Zidentyfikowano również przypadki niepodawania pełnych relacji pociągów, tzw. ukrytych relacji czyli składów pociągów, które zmieniają numer na stacji pośredniej ale fizycznie wykonują przejazd na odcinku dłuższym niż podanym w rozkładzie jazdy.

do góry