Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DECYZJA PREZESA UTK W SPRAWIE PONOWNEGO ZATWIERDZENIA LICENCJI DLA KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O.

07.12.2012

 

W związku z zamiarem znacznego rozszerzenia licencjonowanej działalności przewozu osób przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w dniu 15 listopada 2012 r. Spółka przedłożyła licencję Nr WPO/191/2010 na do ponownego zatwierdzenia przez Prezesa UTK.

Weryfikacja przedłożonych dokumentów pozwoliła na stwierdzenie spełnienia przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. wymagań ustawowych i wydanie przez Prezesa UTK w dniu 7 grudnia 2012 r. decyzji zatwierdzającej licencję Nr WPO/191/2010 na wykonywanie przewozów kolejowych osób, potwierdzającej zdolność przedsiębiorcy do wykonywania funkcji przewoźnika kolejowego dla rozszerzonej działalności.

do góry