Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ZUNIFIKOWANE PRZEPISY WEWNĘTRZNE – „ZALECANE DOBRE PRAKTYKI”

23.11.2012

W zakładce Informacje dla przedsiębiorców kolejowych znajdują się przepisy wewnętrzne, zalecane do stosowania, które zostały przedstawione do konsultacji społecznych 1 sierpnia 2012.

Przepisy zostały opracowane i przyjęte, po konsultacjach ze środowiskiem, przez Podzespół do Spraw Bezpieczeństwa w sprawie unifikacji przepisów wewnętrznych.

Opracowanie przepisów wiąże się z czwartym punktem „Dziesięciu kluczowych spraw dla bezpieczeństwa na kolei”, przedstawionych przez Ministra Sławomira Nowaka na spotkaniu Zespołu ds. Bezpieczeństwa w dniu 31 maja 21012.

do góry