Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KONFERENCJA „PRZECIWDZIAŁANIE KRADZIEŻOM METALI”

13.11.2012

12 listopada br. w Warszawie, w siedzibie Orange Polska, jednego z Sygnatariuszy „Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury” odbyła się pierwsza Konferencja „Przeciwdziałanie kradzieżom metali”.
Konferencję otworzyli Prezesi trzech Urzędów: Transportu Kolejowego, Komunikacji Elektronicznej i Regulacji Energetyki – inicjatorów Memorandum.
W trakcie konferencji przedstawiono szczegółowe dane dotyczące skali kradzieży oraz wielkości strat, jakie są nimi powodowane. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic zaprezentowali nowe metody walki ze złodziejami infrastruktury, podkreślając, że dzięki współpracy z wieloma instytucjami i przedsiębiorstwami w ostatnich miesiącach udało się znacznie obniżyć liczbę kradzieży w południowo-zachodniej Polsce w ostatnim roku.
Na zaproszenie Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu, na konferencję przybyli David Ransom, dyrektor Pol-PRIMETT oraz oficer British Transport Police, Alan Pacey.
David Ransom przedstawił europejski projekt Pol-PRIMETT, na rzecz rozwoju partnerstwa policji i sektora prywatnego w celu zwalczania kradzieży metali w Europie. Opisując doświadczenia wielu krajów europejskich zwrócił uwagę, że skuteczność w walce z tą przestępczością zależy od współpracy wielu partnerów – nie tylko na poziomie jednego kraju, ale na poziomie transgranicznym całej Wspólnoty. Oficer British Transport Police podzielił się doświadczeniami brytyjskiej policji w walce ze złodziejami infrastruktury w Wielkiej Brytanii. Zmniejszenie procederu kradzieży kabli jest priorytetowym celem British Transport Police w latach 2012-2013.
Zasadniczym wnioskiem z obrad jest wyrażone przez uczestników przekonanie, że współpraca z organami ścigania, ścisła współpraca wielu firm, organizacji i instytucji oraz wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi pozwoli ograniczyć w przyszłości skalę zjawiska kradzieży metali.

do góry